Muziek > Kerkkoren

Het Ceciliakoor : staat onder leiding van Jos Crommen en verzorgt de hoogmis in alle kerkelijke diensten op zondagen en hoogdagen.

In principe wordt elke eerste zondag van de maand  Gregoriaanse  gezongen, behalve in augustus.

Leden:

François Bogie, Jaak Bollen, Johan Claesen, Kris  Eeckhout, Laurent Gommers, Lucien Jamaer, Henri Jans, Jef Lambrechts, Tony Rondags, Robert Schoefs, Jan Thijssen, Karel Van Duffel, Jean Verjans

 

klasse1     klasse2

Het Stefanuskoor : staat onder leiding van Marcel Buntinx en verzorgt de begrafenisdiensten.

Leden:

François Bogie, Jaak Bollen, Firmin Daniels, Laurent Gommers, Lucien Jamaer, Henri Jans,  Willy Lenaers, Robert Schoefs, Jan Thijssen, Jean Verjans