Algemeen > Vieringen

Wekelijkse Eucharistievieringen

zondag om 9u30 in de Sint Stefanuskerk

Begrafenissen

Worden geregeld door diaken Jos Roosen Trulstraat 31, 3730 Hoeselt, T 012/23.92.64 .

Huwelijken

Worden tijdig aangevraagd bij diaken Jos Roosen Trulstraat 31, 3730 Hoeselt, T 012/23.92.64.

Doopsel

Door het doopsel wordt men opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap, zeg maar "de vrienden van Jezus".  Als ouders wilt u uw kind aan ons tonen en ons vragen of het bij ons mag horen, of we haar of hem willen opnemen in deze geloofsgemeenschap...  Uw kind is echt welkom in ons hart, in de kring van uw familie en in onze parochie.

De parochiekerk is de plaats waar velen samen komen om te vieren, om te bidden, om verbonden te zijn in geloof.  Omdat men door het doopsel wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap, betekent dit ook dat we dopen in één van onze 7 parochiekerken.

Onze doopvieringen gaan door op de  2de zondag van de maand in de Sint Stefanuskerk en dit om 14.00 uur.  Als u de stap wilt zetten om uw kind te laten dopen, welke leeftijd het ook heeft, neem dan best contact op met diaken Jos Roosen Trulstraat 31, 3730 Hoeselt, T 012/23.92.64 .

Van harte welkom aan u en uw kind(eren) in onze parochie.


Eerste communie

In de katholieke Kerk wordt voor het eerst de communie gegeven aan de kinderen die 7 jaar zijn, en dus ook gewoonlijk in het eerste leerjaar zitten. De vieringen van de eerste communie in onze parochie  gebeuren in de weekend vieringen. Op het moment dus dat gewoonlijk de gelovigen samen komen om God te danken én tot Hem te bidden.

De eerste communie vieringen zijn altijd op de zondag voor O.L. Heer Hemelvaart om 9u30. Voor verdere inlichtingen kunt u best contact opnemen met diaken Jos Roosen Trulstraat 31, 3730 Hoeselt, T 012/23.92.64 
 

Vormsel

Het is goed dat kinderen/jongeren bij de ‘overgang’ van het lagere naar het middelbaar onderwijs een bijzonder teken mee krijgen vanuit onze geloofgemeenschap: het Vormsel. Jongeren worden gevormd om verder te groeien in hun geloof in mensen én in God.
De vormselvieringen gebeuren in ons bisdom tussen Pasen en Pinksteren. 

De vormselvieringen zijn altijd op de zondag na  O.L. Heer Hemelvaart om 9u30.(in 2015 uitzonderlijk om 9 uur) Voor verdere inlichtingen kunt u best contact opnemen met diaken Jos Roosen Trulstraat 31, 3730 Hoeselt, T 012/23.92.64